Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom postačuje, aby odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo v uvedenej lehote odoslané predávajúcemu. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru spotrebiteľom alebo spotrebiteľom určenou treťou osobu s výnimkou prepravcu.

Spotrebiteľ musí zaslať odstúpenie od kúpnej zmluvy v stanovenej lehote emailom na adresu: mobility@rmjet.sk, alebo listom zaslaným predávajúcemu na adresu: RM JET, spol. s r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava.

Celé znenie podmienok odstúpenia od zmluvy nájdete na podstránke “Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy